100e vraag aan Dementiezorg voor Elkaar!

‘Help ons een constructieve samenwerking te bewerkstelligen tussen de deelnemers van ons netwerk, dat uit te bouwen en te verstevigen.’ Die vraag stelde  Netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt aan Dementiezorg voor Elkaar. Dit bleek de 100e vraag aan het verbeterprogramma, daarom werd de werkgroep op de eerste bijeenkomst verrast met taart.

Annet Meeuws is beleidsadviseur bij welzijnsorganisatie MENS De Bilt. In januari is ze begonnen als tijdelijke coördinator van het netwerk dementie. Annet: ‘Vorig jaar was de financiering voor de coördinatie van ons netwerk weggevallen. De vraag was dus hoe we dat in moesten vullen en wat dat betekende voor de structuur van het netwerk.’ Bij die zoektocht kon Netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt wel ondersteuning gebruiken.

Op de foto van links naar rechts: Elize van Wijk (masterstudent Erasmus Universiteit), Naomi van der Meijden (Santé Partners), Maryse den Hollander (Dementiezorg voor Elkaar), Annet Meeuws (MENS De Bilt) en Jarcine Spaander (King Arthurgroep).

Rollen en verantwoordelijkheden

‘Het gaat natuurlijk niet alleen om geld’, zegt Annet. ‘Dit is meteen een goed moment om ons te bezinnen op waar we staan, waar we heen willen en wat dat betekent. Moeten we onze aandacht bijvoorbeeld verbreden? Ons niet alleen richten op mensen met dementie maar op alle kwetsbare ouderen in de gemeente? Welke rollen en verantwoordelijkheden horen daarbij? Altijd fijn als een objectieve buitenstaander daarin meedenkt.’

Begeleiding Dementiezorg voor Elkaar

De adviseur van Dementiezorg voor Elkaar gaat het netwerk onder meer begeleiden bij:

  • een stakeholderanalyse onder alle netwerkleden
  • een overzicht van wie-is-wie in de regio en de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden
  • het in kaart brengen welk traject mensen met dementie in De Bilt doorlopen
  • afspraken maken om overlap en leemtes in de dementiezorg te voorkomen
  • een aanzet voor een toekomstagenda met prioriteiten

Integrale en persoonsgerichte dementiezorg

Het verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar helpt samenwerkingsverbanden met ondersteuning op maat om te komen tot integrale en persoonsgerichte dementiezorg en -ondersteuning. Van kleine tot grote vragen, van inhoudelijke vraagstukken tot organisatie- en financieringsvraagstukken.

Vraag ook gratis ondersteuning aan

Meer informatie: