Zoekresultaten voor 'gemeenten'

Resultaten sorteren op:

Terugkijken: de Zorgstandaard in het sociale domein

23 september 2022 - De Zorgstandaard Dementie 2020 beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is ondersteuning vanuit een samenhangende benadering, persoonsgericht en integraal. Maar hoe doe je dat in de praktijk? En wat kun je doen als je bij een gemeente, welzijnsorganisatie of in een sociaal wijkteam werkt?  Tijdens deze kennisbijeenkomst op 22 september 2022 gingen deskundigen hierop in. […]

lees meer

De Zorgstandaard Dementie in het sociale domein

De Zorgstandaard Dementie 2020 beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Dat is ondersteuning vanuit een samenhangende benadering, persoonsgericht en integraal. Maar hoe doe je dat in de praktijk? En wat kun je doen als je bij een gemeente, welzijnsorganisatie of in een sociaal wijkteam werkt? Hier gaan we […]

lees meer

Financiële knelpunten in dementiezorg: oplossingsrichtingen

27 januari 2022 - Mogelijke oplossingen voor financiële knelpunten in dementiezorg, met toelichtingen en voorbeelden uit de praktijk.

lees meer

Aan de slag met schottenvrije dementiezorg

29 maart 2021 - Praktisch stappenplan om de hinder van de 3 wetten voor dementiezorg en ondersteuning te verminderen.

lees meer

8 handvatten voor dementiezorg op jonge leeftijd

1 maart 2021 - Publicatie met concrete handvatten voor bestuurders en managers van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren en netwerkcoördinatoren om goede zorg te realiseren voor jonge mensen met dementie.

lees meer

Migranten met dementie: concrete handvatten

25 januari 2021 - Concrete handvatten en voorbeelden voor onder meer bestuurders, managers en gemeenten hoe om te gaan met migranten met dementie.

lees meer

Pilot in Delfzijl: casemanagers die Wmo indiceren

10 november 2020 - Casemanagers en wijkverpleegkundigen die ook kunnen indiceren voor de Wmo. Pilot van de gemeente Delfzijl, Menzis en zes zorgaanbieders. Dementiezorg voor Elkaar maakte de balans op.

lees meer

Workshops Jaarevent Deltaplan Dementie

3, 4 en 5 november 2020 Ongeveer 200 adviestrajecten, meer dan 100 kennisproducten, een Register Dementiezorg en Ondersteuning en een breed gedragen nieuwe Zorgstandaard Dementie.  In 4 jaar tijd heeft Dementiezorg voor Elkaar, samen met de praktijk, flink aan de weg getimmerd.  Dat laten we graag zien. En vooral ook: wat de praktijk daar nu […]

lees meer

Beleidshulp Dementie voor Gemeenten

25 september 2020 - Praktische tips, inspirerende voorbeelden en tools voor gemeenten om hun dementiebeleid vorm te geven. Die zijn te vinden in de nieuwe Beleidshulp Dementie voor Gemeenten.

lees meer

Gemeentelijk dementiebeleid in 5 citaten 

7 juli 2020 - Dementiezorg voor Elkaar ontwikkelt een Beleidshulp Dementie voor gemeenten, samen met gemeenten en partijen uit het dementieveld. Vijf voorbeelden.

lees meer
1 2 3 7